Сплата податків до сільського бюджету фізичними та юридичними особами станом на 01.06.2020року

Програма соціально-економічного розвитку села Дзензелівка на 2020 рік

Аналіз виконання плану по доходах станом на 28.12.2019 р.

Паспорти бюджетних програм

Програма соціально-економічного розвитку села Дзензелівка на 2019 рік

Аналіз виконання плану по доходах за 2018 рік (загальний фонд)

Аналіз виконання плану по доходах за 2018 рік (загальний фонд)

Аналіз виконапння плану по доходах за 2018 рік (спеціальний фонд)

 

1. Аналіз фінансування установ за 2018 рік (Загальний фонд)

2

3

Сільський бюджет 2018 року

Аналіз доходів загального фонду с.Дзензелівка за 9 місяців 2017 року

Аналіз доходів спеціального фонду с.Дзензелівка за 9 місяців 2017 року

Аналіз доходів загального фонду с.Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Аналіз доходів спеціального фонду с. Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Аналіз фінансування установ по загальному фонду с.Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Аналіз фінансування установ по спеціальному фонду с.Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Аналіз фінансування установ по спеціальному фонду с.Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Аналіз фінансування установ по спеціальному фонду с.Дзензелівка за І квартал 2017 р.

Проет програми соціально-економічного розвитку села Дзензелівка на 2017 рік

 

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет с. Дзензелівка
станом на 31.12.2015  р. ( з початку року)
Загальний фонд
  Код Найменування Початковий річний план Уточнений річний план Виконання з початку року
Уточнений план на період Фактично надійшло (+/-)
відхилення до уточненого плану
%
виконання до уточненого плану
                 
  10000000 Податкові надходження   775316,00 993764,00 993764,00 1084460,08 90696,08 109,13 %
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 20447,00 20447,00 20447,00 16810,83 -3636,17 82,22 %
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 18219,00 18219,00 18219,00 9795,08 -8423,92 53,76 %
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 18219,00 18219,00 18219,00 9795,08 -8423,92 53,76 %
  13030000 Рентна плата за користування надрами 2228,00 2228,00 2228,00 7015,75 4787,75 314,89 %
  13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 2228,00 2228,00 2228,00 7015,75 4787,75 314,89 %
  13050000 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  13050100 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  13050200 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  13050500 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   13750,00 13750,00 13750,00 28976,63 15226,63 210,74 %
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 13750,00 13750,00 13750,00 28976,63 15226,63 210,74 %
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 13750,00 13750,00 13750,00 28976,63 15226,63 210,74 %
  18000000 Місцеві податки 739261,00 957709,00 957709,00 1032177,82 74468,82 107,78 %
  18010000 Податок на майно 432726,00 471726,00 471726,00 514172,76 42446,76 109,00 %
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 1437,84 1437,84 0,00 %
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,00 39000,00 39000,00 59023,43 20023,43 151,34 %
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2873,00 2873,00 2873,00 6937,91 4064,91 241,49 %
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб 318249,00 318249,00 318249,00 303833,44 -14415,56 95,47 %
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7540,00 7540,00 7540,00 15148,33 7608,33 200,91 %
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб 104064,00 104064,00 104064,00 127791,81 23727,81 122,80 %
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00 0,00 %
  18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00 0,00 %
  18050000 Єдиний податок   306535,00 485983,00 485983,00 517882,06 31899,06 106,56 %
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  72500,00 224073,00 224073,00 239637,37 15564,37 106,95 %
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  27820,00 55695,00 55695,00 78805,64 23110,64 141,49 %
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка  206215,00 206215,00 206215,00 199439,05 -6775,95 96,71 %
                 
                 
  Код Найменування Початковий річний план Уточнений річний план Виконання з початку року
Уточнений план на період Фактично надійшло (+/-)
відхилення до уточненого плану
%
виконання до уточненого плану
                 
    сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків            
  19000000 Інші податки та збори  1858,00 1858,00 1858,00 6494,80 4636,80 349,56 %
  19010000 Екологічний податок  1858,00 1858,00 1858,00 6494,80 4636,80 349,56 %
  19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  1255,00 1255,00 1255,00 5553,32 4298,32 442,50 %
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  603,00 603,00 603,00 941,48 338,48 156,13 %
  19040000 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  19040100 <[D] Позицію виключено з бюджетної класифікацій відповідно наказу від 31.12.2014 № 1290> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
  20000000 Неподаткові надходження   289,00 289,00 289,00 166,10 -122,90 57,47 %
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  289,00 289,00 289,00 166,10 -122,90 57,47 %
  22090000 Державне мито   289,00 289,00 289,00 166,10 -122,90 57,47 %
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   259,00 259,00 259,00 161,00 -98,00 62,16 %
  22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   30,00 30,00 30,00 5,10 -24,90 17,00 %
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 0,00 540,95 540,95 0,00 %
  31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 0,00 0,00 540,95 540,95 0,00 %
  31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0,00 0,00 0,00 540,95 540,95 0,00 %
  31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 0,00 0,00 540,95 540,95 0,00 %
  40000000 Офіційні трансферти   292067,00 361354,00 361354,00 352566,82 -8787,18 97,57 %
  41000000 Від органів державного управління   292067,00 361354,00 361354,00 352566,82 -8787,18 97,57 %
  41030000 Субвенції   292067,00 361354,00 361354,00 352566,82 -8787,18 97,57 %
  41035000 Інші субвенції  292067,00 297267,00 297267,00 297267,00 0,00 100,00 %
  41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,00 64087,00 64087,00 55299,82 -8787,18 86,29 %
                 
  Усього ( без врахування трансфертів ) 775605,00 994053,00 994053,00 1085167,13 91114,13 109,17 %
  Усього 1067672,00 1355407,00 1355407,00 1437733,95 82326,95 106,07 %

 

      Додаток      
               
 КВК   01   Дзензелівська сільська рада          
Видаткова частина на 2016 рік            
    заг.фонд 1 кварт. січень лютий березень спец.фонд
    1379764,00         69464,00
Органи місцевого самоврядування 10116 477765,00          
Заробітна плата 2111 338846,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 123010,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 650,00 0,00        
Оплата послуг 2240 6509,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 2700,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 3000,00 0,00        
Опл.ін.енергон. 2275 3000,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 50,00 0,00        
               
Дошкільна установа 70101 696590,00         31000,00
Заробітна плата 2111 430000,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 156090,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Медикаменти 2220 500,00 0,00        
Прод.харчуван. 2230 60000,00 0,00       31000,00
Оплата послуг 2240 2500,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 1500,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 25000,00 0,00        
Опл.ін.енергон. 2275 20000,00 0,00        
               
               
Будинок культури 110204 107998,00         300,00
Заробітна плата 2111 72372,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 28026,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00       300,00
Оплата послуг 2240 600,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 6000,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 0,00 0,00        
Сільська бібліотека 110201 65131,00          
Заробітна плата 2111 46743,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 16968,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Оплата послуг 2240 120,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 300,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 0,00 0,00        
Благоустрій міст, сіл 100203 26280,00          
Заробітна плата 2111 1450,00          
Нарах.на зарпл. 2120 530,00          
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Оплата послуг 2240 500,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 17800,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 5000,00 0,00        
Цільові фонди 240900           38164,00
Заробітна плата 2111   0,00       27970,00
Нарах.на зарпл. 2120   0,00       10154,00
Предм.,матер. 2210   0,00        
Оплата послуг 2240   0,00       40,00
Оплата електроен. 2273            
               
Інші видатки 250404            
Видатки на соціальний захист 90412 6000,00          
  2730 6000,00 0,00        
Фонд розвитку 150101           0,00
Інше буд.(придб 2123            
Ремонт доріг 170703           0,00
оплата послуг 2240            
               
              0,00
               
               
Субвенція 250380 0,00          
  2620 0,00 0,00        
        0,00 0,00 0,00  
               
  Секретар     Михайленко Л.Д.    
               
      Додаток      
               
 КВК   01   Дзензелівська сільська рада          
Видаткова частина на 2016 рік            
    заг.фонд 1 кварт. січень лютий березень спец.фонд
    1379764,00         69464,00
Органи місцевого самоврядування 10116 477765,00          
Заробітна плата 2111 338846,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 123010,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 650,00 0,00        
Оплата послуг 2240 6509,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 2700,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 3000,00 0,00        
Опл.ін.енергон. 2275 3000,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 50,00 0,00        
               
Дошкільна установа 70101 696590,00         31000,00
Заробітна плата 2111 430000,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 156090,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Медикаменти 2220 500,00 0,00        
Прод.харчуван. 2230 60000,00 0,00       31000,00
Оплата послуг 2240 2500,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 1500,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 25000,00 0,00        
Опл.ін.енергон. 2275 20000,00 0,00        
               
               
Будинок культури 110204 107998,00         300,00
Заробітна плата 2111 72372,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 28026,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00       300,00
Оплата послуг 2240 600,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 6000,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 0,00 0,00        
Сільська бібліотека 110201 65131,00          
Заробітна плата 2111 46743,00 0,00        
Нарах.на зарпл. 2120 16968,00 0,00        
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Оплата послуг 2240 120,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 300,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 0,00 0,00        
Благоустрій міст, сіл 100203 26280,00          
Заробітна плата 2111 1450,00          
Нарах.на зарпл. 2120 530,00          
Предм.,матер. 2210 1000,00 0,00        
Оплата послуг 2240 500,00 0,00        
Видатки на відр. 2250 0,00 0,00        
Оплата електроен. 2273 17800,00 0,00        
Інші пот. видатки 2800 5000,00 0,00        
Цільові фонди 240900           38164,00
Заробітна плата 2111   0,00       27970,00
Нарах.на зарпл. 2120   0,00       10154,00
Предм.,матер. 2210   0,00        
Оплата послуг 2240   0,00       40,00
Оплата електроен. 2273            
               
Інші видатки 250404            
Видатки на соціальний захист 90412 6000,00          
  2730 6000,00 0,00        
Фонд розвитку 150101           0,00
Інше буд.(придб 2123            
Ремонт доріг 170703           0,00
оплата послуг 2240            
               
              0,00
               
               
Субвенція 250380 0,00          
  2620 0,00 0,00        
        0,00 0,00 0,00  
               
  Секретар     Михайленко Л.Д.    

Дзензелівська    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  29 січня  2015 року                № 45-1/VI

 

Про  сільський   бюджет  на 2015 рік

           

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

           

  1. Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1132501 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1067672 грн., та доходи спеціального фонду сільського бюджету 64829 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1132501 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1067672 грн., та видатки спеціального фонду сільського  бюджету 64829 гривень;

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік, у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1067672 грн. та спеціальному фонду 64829 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7756 гривень.

 4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ(КЕКВ 2111);

        нарахування на заробітну плату(КЕКВ 2120);

        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв(КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню(КЕКВ 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам(КЕКВ 2620).

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8600 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування бюджету.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду, в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова                                              В.Г.Букань