ОБГОВОРЮЄМО

 

Повідомлення

про проведення громадських слухань проекту детального плану території частини кварталу житлової, громадської та виробничої забудови, обмеженої вулицями Світанкова, Вишнева та полем в селі Дзензелівка Маньківського району Черкаської області

 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахуваннягромадських інтересів під час розроблення проектівмістобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, Дзензелівська сільська рада інформує про початок процедури розгляду проекту детального плану території частини кварталу житлової, громадської та виробничої забудови, обмеженої вулицями Світанкова, Вишнева та полем в селі Дзензелівка Маньківського району Черкаської області (Далі ДТП)

     ДПТ розроблений на підставі рішення Дзензелівської сільської ради від 18.09.2018 № 26-8/VII«Про розроблення детального плану території частини кварталу житлової, громадської та виробничої забудови обмеженої вулицею Світанкова, Вишнева та полем в с. Дзензелівка».

     Замовник ДПТ – виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради.

     Розробник ДПТ –Фізична особа-підприємець Білецький В.А.

Основні техніко – економічні показники ДПТ

Територія  (в межах детального плану), всього – 5,2 га, в тому числі:

територія проектованої ділянки (всього) – 0,126 га з них:

  • під забудовою – 0,023 га;
  • замощення – 0,001 га;
  • озеленення – 0,01 га.

    вулиці в червоних лініях, проїзди – 0,93 га;

замощення – 0,42 га;

озеленені території – 0,45 га.

ДПТ розробляється з метою впорядкування планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції;.

      З текстовою та графічною частинами ДПТ можна ознайомитися в Дзензелівській сільській раді за адресою: с. Дзензелівка, вул. Центральна, 3.

       Зауваження та пропозиції щодо ДПТ приймаються в місячний термін з дня опублікування.

       Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів до ДПТ відбудуться «04» лютого 2019 року о 10:00 в приміщенні Дзензелівського сільського будинку культури,

 за адресою вул. Центральна 6 с. Дзензелівка Маньківський район Черкаська обл.

 

Податки і збори на 2019 рік

Громадські слухання

Програма соціально-економічного розвитку с.Дзензелівка на 2018 рік

Громадмські слухання

Протокол громадських слухань проекту містобудівної документації "Детальний план території 

під розміщенням виробничих приміщень по вул. Миру 92-а та 92-г в с.Дзензелівка Маньківського району 

Черкаської області"

Дзензелівський котлобудівельний завод 1

Дзензелівський котлобудівельний завод 2

Дзензелівський котлобудівельний завод 3

Дзензелівський котлобудівельний завод 4

Дзензелівський котлобудівельний завод 5

Аналіз виконання плану по доходах станом на 20.12.2016р.

Аналіз фінансування установ за 2016 рік

Проект програми соціально-економічного розвитку села Дзензелівка на 2017 рік

Термін обговорення з 10.06.2016р. по 10.07.2016 року.

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09.06.2016                              ОБГОВОРЮЄМО

 

Про плату за землю на 2017 рік

 

З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету відповідно  до пункту 24, частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  пункту 274.1 статті 274, статті 277, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», технічної документації  по нормативній грошовій оцінці земель населеного пункту, затвердженої рішенням сільської ради від 09.04.2013 № 31-11/УІ   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  що:

- платниками  земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) та землекористувачі. земельних ділянок;

-  платниками орендної  плати є орендарі земельних ділянок;

-  об’єктом оподаткування земельним податком є земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні та земельні частки(паї), що перебувають у власності;

-  об’єктом орендної плати є  земельна ділянка надана в оренду;

         -  базою оподаткування є нормативна  грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням  коефіцієнту індексації;  площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено; технічна документація  по нормативній грошовій оцінці земель населеного пункту, затверджена рішенням сільської ради від 09.04.2013 № 31-11/УІ

 

         2.  Встановити  з  01 січня 2017 року ставку земельного податку, за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від їх місцезнаходження)  для:

а)  юридичних осіб,  в розмірі:

-  для сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, перелоги)  та земель загального користування  -  0,5  відсотка  від їх нормативної  грошової  оцінки;

( по закону до 1%, а у попередньому рішенню 0,2%)

 -  для сільськогосподарських угідь (багаторічні насадження)  -  1  відсотка  від їх нормативної  грошової  оцінки;

( по закону до 1%, а у попередньому рішенню 1%)

-  для несільськогосподарських угідь  (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, землі під господарськими будівлями і дворами)  -  3 відсотка  від їх нормативної  грошової  оцінки;

(по закону до 3%, а було у попередньому рішенні 3%)

б) фізичних осіб,  в розмірі:

- для земельних ділянок житлової та громадської забудови – 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)  - 1 відсоток від нормативної грошової оцінки цієї ділянки.

 

         3.  Встановити  з  01 січня 2017 року ставку земельного податку, за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено  -  4,5 відсотка  від нормативної  грошової  оцінки одиниці площі ріллі по області.

(по закону до 5%, а було у попередньому рішенні 4,5%)

 

            4.  Встановити  з  01 січня 2017 року пільги  по  сплаті  земельного податку для:

а) юридичних осіб, а саме: дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу незалежно від форми власності і джерел фінансування, закладів культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

б) фізичних осіб, а саме:

-  інваліди першої і другої групи;

-  фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-  пенсіонери (за віком);

-  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-  фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  військовослужбовці та учасники антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

         Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб вказаних в пункті б) частини 4 даного рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.

 

                       5.  Встановити  з  01 січня 2017 року орендну плату за оренду земельних ділянок  нормативну грошову оцінку яких проведено для:

а)  юридичних осіб, в розмірі:

- для сільськогосподарського призначення  -  4,5%  їх нормативної грошової оцінки;

-  для земель, що використовуються в комерційній діяльності  - 10%  їх нормативної грошової оцінки;

б)  фізичні особи, в розмірі:

- для сільськогосподарського призначення  -  3%  їх нормативної грошової оцінки;

-  для земель, що використовуються в комерційній діяльності  - 10%  їх нормативної грошової оцінки.

 

      6.  Переглядати  ставки земельного податку та орендної плати при  встановленні нового коефіцієнта індексації грошової оцінки землі..

 

                  7.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Левченко О.В.)

 

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   09.06.2016                                    ОБГОВОРЮЄМО

 

Про встановлення ставки єдиного

податку для фізичних  осіб – підприємців

на 2017 рік

 

З метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету відповідно до   пункту 24, частини 1, статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування  в  Україні”, Закону України  „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

від 28 грудня 2014 року  № 71-УІІ,  підпункту 10.1.2, пункту 10.1, статті 10 Податкового кодексу України сільська рада  

ВИРІШИЛА:

         1.  Встановити на 2017 рік ставки єдиного податку для фізичних  осіб - підприємців відповідно до видів господарської діяльності (згідно класифікації видів економічної діяльності) згідно з додатком  1 та 2, що додаються

 

          2. Затвердити Порядок справляння єдиного податку для фізичних  осіб – підприємців,  згідно з додатком  3, що додається

 

          3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету і фінансів (Левченко О.В.)

 

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09.06.2016                                 ОБГОВОРЮЄМО

 

Про встановлення акцизного податку

з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

З метою забезпечення надходжень до бюджету органу місцевого самоврядування  відповідно  до  пункту 24, частини 1, статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування  в  Україні”, підпункту 215.3.10, пункту 215.3, статті 215 Податкового кодексу України   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити  з  01 січня 2017 року акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі  - 5 відсотків від  вартості  (з податком на додану вартість)

 

          2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Левченко О.В.)

 

         

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09.06.2016                                   ОБГОВОРЮЄМО

 

Про податок на нерухоме

майно, відмінне від земельної

ділянки

 

З метою забезпечення надходжень до бюджету органу місцевого самоврядування  відповідно  до пункту 24, частини 1, статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування  в  Україні”,  пункту 10.3 статті 10, статті 266 Податкового кодексу України   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити  з  01січня 2017 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 м2 загальної площі об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх  часток:

а) для фізичних осіб:

-  для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 60 м2  - 0,1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

-  для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 120 м2  - 0,1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

-  для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких  перевищує 180 м2  - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року)

б) для юридичних осіб:

-  для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 60 м2  - 0,1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

-  для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 120 м2  - 0,1 відсоток  розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

-  для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких  перевищує 180 м2  - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року)

 

2.  Встановити  з  01січня 2017 року ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 м2 загальної площі об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, в тому числі їх  часток:

-  для фізичних осіб  -  0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року);

-  для юридичних осіб  -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового року)

 

          3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Левченко О.В.)

 

 

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09.06.2016                               ОБГОВОРЮЄМО

 

Про встановлення транспортного

податку

 

З метою забезпечення надходжень до бюджету органу місцевого самоврядування  відповідно  до  пункту 24, частини 1, статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування  в  Україні”, пункту 10.1.1, статті 10, статті 266, статті 267 Податкового кодексу України   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити  з  01 січня 2017 року транспортний податок  в розмірі

25000,00 гривень  за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше  5 (п’яти) років  включно  та  середньоринкова  вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

          2.  Рішення сільської ради від 29.01.2015 № 45-7/УІІ «Про встановлення транспортного податку»  вважати таким,  що втратило чинність.

 

           3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Левченко О.В.)

 

Термін обговорення з 10.06.2016р. по 10.07.2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА    СЕЛА  ДЗЕНЗЕЛІВКА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від   17 лютого  2016 року                  №28 

Про зміну назв урбанонімів

 села Дзензелівка

Відповідно до статей 40, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», розглянувши результати інтернетопитування, громадської ради, робочої групи, депутатського корпусу та результатів подвірного опитування виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради

  1. Погодити пропозиції виконавчого комітету по перейменуванню вулиць, провулку села Дзензелівка, пов’язаних з тоталітарним режимом.
  2. Перейменувати вулиці, провулок згідно пропозицій:

Назви урбанонімів с.Дзензелівка, пов’язані з тоталітарним режимом

Сучасна назва

Нова назва

вул. Леніна

вул. Миру

вул. Кірова

вул. Світанкова

вул. Котовського

вул. Вишнева

вул. Ватутіна

вул. Богдана Хмельницького

провулок Ватутіна

провулок Богдана Хмельницького

вул. Калініна

вул. Лесі Українки

 

  1. Присвоїти нову назву центральному парку с.Дзензелівка «Парк ім. Прокопа Макаренка, людини, яка перетворила село на село-сад.
  2. Демонтувати пам’ятний знак Безпальку Гнату Федоровичу, причетному до винищення дзензелян голодом у 1933 році.
  3. Дане розпорядження винести на затвердження сесії.

 

Сільський голова                            Ю.А.Мороз