ПРОЕКТ

Дзензелівська сільська рада

Маньківського району, Черкаської області

 

 Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту роботи

Дзензелівської сільської ради УІІ скликання

 

 

 

 

Розглянувши проект Регламенту роботи Дзензелівської сільської ради, на підставі ч.13 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1 1. Затвердити регламент роботи Дзензелівської сільської ради (додається).

 

Сільський голова                  Ю.А.Мороз

 

с.Дзензелівка

Від 03 грудня 2015року

№______ІІ -УІІ

 

РЕГЛАМЕНТ  ПРОЕКТ

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дзензелівська сільська рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідні територіальні громади та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим регламентом ради відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

         До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

1.3. Рішення про загальний склад сільської ради приймається сільською радою поточного скликання не пізніше як за 50 днів до дня місцевих виборів.

1.4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.5. Регламент Дзензелівської сільської ради (далі — Регламент) затверджується не пізніш, як на другій сесії ради простим голосуванням. Зміни і доповнення до нього можуть вноситися на наступних пленарних засіданнях ради.

1.6. Робота ради та її діловодство здійснюється українською мовою.

1.7. Робота ради проводиться за перспективним (річним) планом, що затверджується радою. У надзвичайних випадках скликається позачергова сесія. У плані окремо планується розгляд регуляторних актів.

1.8. Формування плану роботи ради здійснюється виконавчим апаратом ради за пропозиціями сільського голови Дзензелівської сільської ради, постійних комісій ради, депутатів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

 

2. ВІДКРИТІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

2.1. Пленарні засідання ради, засідання президії, постійних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України та даним Регламентом.

2.2. Гласність і відкритість роботи ради, її органів та посадових осіб забезпечується шляхом публікацій звітів про сесії, текстів доповідей у газеті «Маньківські новини».

Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, сайті сільської ради.

2.3. Рада, її органи та посадові особи, депутати систематично інформують виборців про свою діяльність у засобах масової інформації.

2.4. Акредитація журналістів   і   технічних  працівників  засобів масової інформації (редакцій друкованих засобів масової інформації) при сільській раді на визначений або строк повноважень ради здійснюється безкоштовно шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до сілської ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об'єднання журналістів.

Акредитованим представникам масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, що розглянуті на пленарному засіданні, за виключенням тих, що заслуховуються у закритому режимі.

У разі перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов'язків його акредитація може бути припинена за рішенням органу, що його акредитував. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається редакції друкованого засобу масової інформації, до якого він належить.

 

3. СЕСІЇ РАДИ

 

3.1. Загальні положення

3.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія є основною організаційною формою роботи ради, на якій вирішуються питання, віднесені до її повноважень. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові.  Чергові сесії скликаються відповідно до плану роботи, в окремих випадках скликається позачергова сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3.1.2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.1.3. Пленарні засідання проводяться, як правило, у сесійному залі ради.

В окремих випадках, за пропозицією сільського голови , постійної комісії, виконкому ради за згодою не менш як третини депутатів може проводитися виїзне пленарне засідання  ради, у тому числі в іншому приміщенні.

3.1.4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується виконанням у сесійному залі Державного Гімну України.

3.1.5. Засідання ради тривають, як правило, з 15.00 до 17.00.

3.1.6. На пленарному засіданні ради можуть бути присутніми депутати районної, обласної, а також інші особи з правом дорадчого голосу за згодою ради. Виконавчий апарат ради здійснює попередній запис та визначає місця для даних осіб. Письмові заявки стосовно присутності подаються на ім'я сільського голови, не пізніш як за добу до дня пленарного засідання ради.

3.1.7. Порядок розміщення депутатів сільської ради та інших осіб, присутніх у сесійному залі засідань, визначається виконавчим апаратом ради за пропозицією підготовчої депутатської групи. Подальше розміщення депутатів у залі здійснюється згідно з висловленими узгодженими пропозиціями, що надійшли від керівників депутатських фракцій та груп, утворених в сільській раді, за окремою схемою. Місця для депутатів сільської ради у залі засідань відводяться окремо від місць, передбачених для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час пленарного засідання особи, які не є депутатами сільської ради, не можуть знаходитися  в місцях розміщення депутатів сільської ради, за винятком працівників виконавчого апарату ради.

3.2. Порядок скликання сесії

3.2.1. Сесія ради скликається сільським головою в міру необхідності не менше, ніж один раз на квартал, а з питань у сфері земельних відносин не рідше, ніж один раз на місяць.

3.2.2. Сесія ради скликається секретарем сільської ради:

 • за дорученням сільського голови;
 • якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених пунктом 3.2.3 Регламенту;
 • якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені цим Регламентом.

3.2.3. Сесія ради також повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету сільської ради.

У цьому випадку сільському голові або секретарю сільської ради подається заява, що підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, або ж подання, підписане членами виконавчого комітету, з поясненням причин скликання сесії, визначеною датою скликання сесії, орієнтовним переліком питань та відповідними проектами рішень.

3.2.4. У разі, якщо сільський голова, чи секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 3.2.3 Регламенту, сесія ради може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як третину складу ради або постійною комісією ради. Виконавчий апарат ради сприяє підготовці та проведенню сесії ради.

3.2.5. Рішення про скликання сесії ради відповідно до пунктів 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 цього Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 7 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

3.3. Перша сесія

3.3.1. Виконавчий апарат ради не пізніш як через 10 днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламенту надсилає депутатам:

 • Конституцію України;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”;
 • Регламент Глинської сільської ради;
 • положення про постійні комісії сільської ради;
 • список посадових осіб виконавчого апарату ради та їх службові телефони;
 • довідкові матеріали про обраних депутатів сільської ради.

Депутату ради пропонується надіслати свої пропозиції щодо переліку постійних комісій та побажання працювати в складі тієї чи іншої постійної комісії ради.

3.3.2. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що вносяться на розгляд першої сесії, сільський голова попереднього скликання, а у разі його відсутності —секретар сільської ради, організовують формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів ради, за пропозицією політичних партій, від яких депутати обрані до складу ради.

Формування підготовчої депутатської групи забезпечує виконавчий апарат ради шляхом проведення загальних зборів новообраних депутатів, на яких приймається рішення про кількісний та персональний склад підготовчої депутатської групи.

Перше засідання підготовчої депутатської групи після офіційного оголошення про обрання депутатів ради скликає сільський голова  попереднього скликання, а у разі його відсутності —секретар сільської ради.

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи і здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових комісій. Підготовча депутатська група припиняє діяльність після звіту про свою роботу.

3.3.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова сільської виборчої комісії на підставі рішення сільської виборчої комісії про скликання першої сесії ради не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно пункту 1.4 цього Регламенту. Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.

    З моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та
новообраного сільського голови головує на пленарному засіданні ради першої
сесії новообраний голова.

Виконавчий апарат ради забезпечує реєстрацію депутатів, які прибули на сесію, їх розміщення у сесійному залі.

3.3.4. На першій сесії ради депутатам для затвердження пропонується такий порядок денний:

1. Звіт підготовчої депутатської групи (запитання доповідачу і відповіді на них).

2. Про обрання секретаря сільської ради

3. Обрання лічильної комісії.

4. Про регламент першої сесії сільської  ради.

5. Утворення постійних комісій ради.

6. Обрання постійних комісій ради. 

7. Розгляд і затвердження порядку денного на подальший період (з урахуванням плану роботи ради попереднього скликання).

Після прийняття рішення щодо обрання постійних комісій ради сільський голова, в разі необхідності, оголошує перерву для проведення організаційних засідань постійних комісій ради.

3.3.5. Для організації голосування і визначення його результатів на строк повноважень ради обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія здійснює також підрахунок голосів під час відкритого голосування, визначає присутність депутатів на засіданні.  

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням у кількості 5 осіб від політичних партій за пропозицією підготовчої депутатської групи.

Лічильна комісія обирає голову, заступника та секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, з кандидатур яких проводиться голосування.

 

3.4. Формування порядку денного сесії

3.4.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись постійними комісіями, депутатами, сільським головою.

3.4.2. Питання на розгляд ради вносяться за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів.

Питання не може бути внесене на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття, а проект рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються до реєстрації та повертаються або пересилаються суб’єкту внесення питання на розгляд ради без реєстраційних документів.

Інформаційно-довідкові матеріали до проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити:

документальне підтвердження оприлюднення проекту рішення його розробником не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття;

подання відповідних органів або осіб, які вносять проект рішення;

пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

пропозиції щодо запрошення до участі в роботі сесії посадових осіб, представників громадських організацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності;

для регуляторних актів – аналіз їх регуляторного впливу.

Разом з паперовими примірниками  матеріалів, що вносяться на розгляд сесії, подаються, як правило, і їх копії на магнітних, оптичних носіях, flesh-накопичувачах або засобами електронного зв'язку у загальновживаних форматах (*.rtf, *.doc, *.xls).

         В окремих випадках питання, що забезпечують життєдіяльність територій, вирішення яких належить до повноважень ради, можуть бути включені до порядку денного сесії безпосередньо на пленарному засіданні ради за умови подання матеріалів відповідно до абзацу другого даного підпункту Регламенту. Протести, подання та приписи прокуратури подаються на розгляд ради у відповідності з Законом України “Про прокуратуру” і, після розгляду цих актів у постійній комісії ради з питань регламенту, депутатьскої етики, забезпечення законності, правопорядку за дорученням сільського голови ради в інших постійних комісіях, доповідаються на пленарному засіданні ради міжрайпрокурором або його заступником. Проекти рішень з цих питань подає постійна комісія ради з питань регламенту, депутатьскої етики, забезпечення законності, правопорядку.

3.4.3. Усі матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради повинні бути подані голові ради не пізніш як за два тижні до дня пленарного засідання ради, якщо головою не визначений інший термін.

У випадках, передбачених пунктом 3.4.2. Регламенту, матеріали передаються голові ради на пленарному засіданні  ради.

3.4.4. Матеріали стосовно питань порядку денного сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки для обговорення не пізніш як за три дні до початку роботи сесії.

У випадках, якщо матеріали до питань порядку денного потребують значного коригування або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, надаються депутатам у день проведення сесії і аргументується терміновість внесення.

3.4.5. Проекти рішень із зазначенням суб'єктів подання підлягають попередньому розгляду в постійних комісіях ради або, за домовленістю чи дорученням сільського  голови або президії, у кількох постійних комісіях ради.

3.4.6. Порядок підготовки, подання та оформлення документів на розгляд ради затверджується розпорядженням сільського голови

.

3.5. Порядок підготовки та внесення проектів рішень

3.5.1. Проекти рішень, що підлягають виконанню управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (територіальними підрозділами), до їх внесення у перелік питань на розгляд ради підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби - з іншими заінтересованими органами та організаціями, у порядку, передбаченому даним підрозділом Регламенту та у відповідності до чинного законодавства.

3.5.2. Проекти рішень, що вносяться виконком сільської ради, готуються структурними підрозділами сільської ради, виконавчого комітету, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (територіальними підрозділами).

3.5.3. Погоджений проект рішення візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій, а у разі їх відсутності - особами, які здійснюють їх повноваження.

У разі подання проекту рішення щодо призначення кандидатур на посади керівників підприємств, установ і організацій власності територіальної громади сільської ради, до проекту рішення, крім вищезазначених матеріалів, надаються такі документи:

 • заява кандидата на посаду;
 • особовий листок обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія диплома;
 • фотографії 6х4 (2 шт.)

3.5.4. Проект рішення подається разом з довідкою про погодження проекту, складеною згідно з додатком 1 до цього Регламенту, в якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

- погодили проект;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником.

3.5.5. Пояснювальна записка до проекту рішення складається згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

3.5.6. Якщо рішення, що готується, вимагає внесення змін або доповнень до інших рішень, то дані зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим документом одночасно з проектом рішення.

3.5.7. За наявності розбіжностей стосовно проекту рішення, розбіжності, висновки та рекомендації постійних комісій ради ставляться на голосування після їх обговорення на пленарному засіданні ради з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

3.5.8. У разі внесення для розгляду проекту рішення з розбіжностями, може додаватись порівняльна таблиця, складена згідно з додатком 3, в якій повинна міститись редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про роботу, проведену головним розробником з ліквідації цих розбіжностей, та про посадових осіб, які брали при цьому участь.

3.5.9. Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

3.5.10. Внесений проект рішення реєструється та доповідається сільському голові ради або секретарю сільської ради, за дорученням якого виконавчим апаратом ради проводиться опрацювання проекту рішення.

3.5.11. У разі, якщо проект рішення внесено до ради з порушенням зазначених у цьому Регламенті вимог, сільський голова або секретар сільської ради повертає суб’єкту подання проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 4, за підписом сільського голови ради або секретаря сільської  ради.

У разі, якщо проект рішення не відповідає положенням чинного законодавства, сільський голова у триденний термін повертає суб'єкту подання проект рішення та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 5 до цього Регламенту, за підписом сільського голови або  секретаря сільської ради.

3.5.12. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті ради не повинна перевищувати трьох робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжено головою ради  на підставі обґрунтування секретарем виконавчого апарату ради).

3.5.13. Якщо під час опрацювання проекту рішення в постійних комісіях ради виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається сільським головою за висновком профільної постійної комісії  ради для доопрацювання суб'єкту подання.

3.5.14. Проходження проекту рішення візується працівниками виконавчого апарату ради, які здійснювали його опрацювання, в аркуші проходження документа і передається на розгляд відповідних постійних комісій ради.

3.5.15. Прийняті і підписані сільським головою рішення реєструються в установленому порядку і надсилаються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком у листі розсилки.

 

3.6. Порядок підготовки та внесення проектів регуляторних актів.

3.6.1. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений;
 • проект регуляторного акта не подавався на погодження із представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Світловодському районі;
 • щодо проекту регуляторного акта прийняте рішення представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Маньківському районі про відмову у його погодженні.

3.6.2. Сільська рада переглядає регуляторний акт:

 • на підставі аналізу про відстеження результативності цього регуляторного акта;
 • за висновками постійної комісії ради, на яку покладені повноваження з реалізації державної регуляторної політики;
 • у випадках, передбачених законодавчими актами України.

 

3.7. Реєстрація депутатів та відкриття сесії

3.7.1. Попередня поіменна реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання ради, проводиться виконавчим апаратом ради перед початком пленарного засідання ради біля столів реєстрації.

3.7.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі пленарного засідання ради, він попередньо повідомляє про це сільського голову або секретаря сільської ради.

3.7.3. Сесію ради відкриває і веде сільський голова або секретар сільської ради. У випадках, передбачених пунктом 3.2.4 Регламенту, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, сесію ради відкриває і веде один із депутатів, який входить до її складу.

 

3.8. Пленарне засідання ради

3.8.1. До робочої президії пленарного засідання ради, входить сільський голова та секретар сільської ради.

3.8.2. На початку пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів  шляхом поіменного опитування.

За ініціативою сільського голови, голови постійної комісії ради, депутата ради може проводитися реєстрація присутніх депутатів перед початком кожного засідання або перед початком процедури голосування.

3.8.3. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного.

Сільський голова або особа, яка головує на сесії, оголошує перелік питань, що вносяться на розгляд ради.

3.8.4. Порядок денний пленарного засідання ради після обговорення депутатами затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування більшістю депутатів від загального складу ради. Внесений на розгляд ради перелік питань, стосовно яких не висловлено застережень, голосується за включення до порядку денного списком. Питання, до яких надійшли заперечення від депутатів, постійних комісій, президії ради після обговорення вносяться для голосування за включення до порядку денного кожне окремо.

Після затвердження порядку денного головуючий оголошує черговість розгляду питань порядку денного.

3.8.5. Відповідно до затвердженого порядку денного пленарного засідання ради заслуховується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація.

Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання проголошуються після надання депутату слова головуючим, письмові - подаються головуючому і, на його розсуд, оголошуються або передаються доповідачу.

3.8.6. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою.

Як правило, для доповіді надається до 15 хв., співдоповіді - до 10 хв., інформації - до 10 хв., виступу - до 5 хв.

За хвилину до закінчення часу головуючий повідомляє про це виступаючого.

У разі необхідності, після закінчення часу виступу, головуючий на прохання виступаючого може дати дозвіл на додатковий час або поставити на голосування питання про продовження часу виступу.

3.8.7. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення.

Обговорення може не проводитись, якщо жоден із депутатів ради не наполягає на цьому.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи по одному представнику від постійних комісій ради;

4) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи, фракції;

5) виступи депутатів ради;

6) виступи запрошених і присутніх осіб з правом дорадчого голосу (за згодою сесії);

7) уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій стосовно обговорюваного питання, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

       Відповідно до цього переліку головуючий на засіданні надає слово для виступу згідно з поданими заявами. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення або якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, головуючий оголошує про припинення обговорення. Після припинення обговорення питання ставиться на голосування.       Обговорення депутатського запиту проводиться, якщо на цьому наполягає 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

         Обговорення може бути припинене за пропозицією головуючого або депутата ради, якщо за це проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

         Для обговорення питання відводиться не більше однієї години.        

         Депутати, які брали участь в обговоренні питань, що розглядалися на пленарному засіданні, а також доповідачі та співдоповідачі можуть до закінчення пленарного засідання передавати головуючому на пленарному засіданні тексти своїх виступів, доповідей, співдоповідей з питань, що розглядалися на пленарному засіданні,  у тому числі в питанні «Різне», для включення їх до протоколу сесії. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його зачитуванні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу.

3.8.8. Після обговорення проект рішення, до якого не надійшло змін та доповнень, приймається в цілому або відхиляється більшістю голосів від загального складу ради.

3.8.9. Після обговорення проект рішення, до якого надійшли зміни та доповнення, приймається за основу або відхиляється більшістю голосів від загального складу ради.

Зміни та доповнення, що надійшли до проекту рішення під час його обговорення, ставляться на голосування кожна окремо.

Пропозиції запрошених і осіб з правом дорадчого голосу щодо змін та доповнень до проектів рішень ставляться на голосування у разі підтримки більшістю депутатів присутніх у залі.

У разі, якщо жоден з депутатів не наполягає на голосуванні кожної пропозиції чи доповненні окремо, запропоновані пропозиції голосуються разом.

3.8.10. Під час пленарного засідання головуючий:

 • відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • організовує розгляд питань;
 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу, інформації, запитання; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту ради всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики (стаття 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”).

Головуючий може звернутися до виступаючого з проханням щодо внесення уточнень висловлених ним пропозицій.

         Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики, висловлює думки, що створюють загрозу цілісності та безпеки держави. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

3.8.11. За рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, або у випадках, визначених законодавством, можуть проводитись закриті пленарні засідання ради з конкретно визначених радою питань.

На закритому засіданні ради мають право бути члени виконавчого комітету , міжрайпрокурор, керівники СБУ, УМВС, а також особи, присутність яких визначена рішенням ради або сільським головою.

3.8.12. У роботі пленарного засідання ради, засідань її органів можуть брати участь народні депутати України, а також депутати місцевих рад (за узгодженням); особи, які запрошені для участі у роботі сесії згідно з пунктом  3.8.13.

3.8.13. Пропозиції щодо запрошення для участі в роботі сесії керівників структурних підрозділів сільської ради, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших посадових осіб,  представників громадських організацій,  підприємств, установ, організацій різних форм власності та інших осіб сільському голові можуть подавати постійні комісії ради, депутати не пізніш як за тиждень до початку роботи сесії, якщо сільським головою не встановлений інший строк.

3.8.14. Запрошені для участі в роботі сесії особи займають у залі визначені місця.

3.8.15. Особи, запрошені на засідання ради або її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок проведення сесії. У випадку порушення цих вимог на прохання головуючого вони зобов’язані звільнити приміщення, де проходить засідання ради, а у разі їх відмови - головуючий зобов’язаний оголосити перерву.

 

 

3.9. Затвердження районого бюджету та контроль за його виконанням

3.9.1. Виконавчий комітет сільської  ради подає раді проект рішення про бюджет сільської ради не пізніш як у п'ятиденний термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

3.9.2. До складу інформаційно-довідкових матеріалів до проекту рішення про бюджет сільської ради  повинні входити:

 • подання виконавчого комітету;
 • довідка про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;
 • пояснювальна записка, яка повинна містити:

1) інформацію про соціально-економічний стан територіальної громади і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період;

2) оцінку надходжень з урахуванням втрат доходів у результаті наданих сільською  радою податкових пільг;

3) обґрунтування щодо надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

4) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків на наступні три бюджетні періоди;

5) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

7) інформацію про хід виконання  бюджету сільської ради в поточному бюджетному періоді;

8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються до постійної комісії ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, підприємництва та регуляторної політики);

9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий комітет сільської ради;

10) перелік програм, прийнятих радою та стан їх фінансового забезпечення.

3.9.3. Для попереднього ознайомлення депутатів з проектом бюджету сільської ради  відводиться не менше трьох днів.

Протягом наступних семи днів проект бюджету сільської ради розглядають постійні комісії ради і подають свої пропозиції до постійної комісії ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування бюджету та фінансів.

Постійна комісія ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування, бюджету та фінансів за участю голів або представників інших постійних комісій ради розглядає внесені пропозиції, узагальнює їх і вносить на розгляд пленарного засідання ради.

3.9.4. Після обговорення доповіді та співдоповіді на пленарному засіданні ради проект бюджету сільської ради ставиться на голосування щодо прийняття його за основу.

Узагальнені постійною комісією з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування, бюджету та фінансів до проекту рішення ставляться на голосування, якщо не прийнято рішення про голосування пропозицій  окремо.

Якщо проект бюджету не схвалюється радою, то він повертається виконавчому комітету, який  протягом трьох днів доопрацьовує його відповідно до зауважень постійних комісій ради і депутатів та подає на розгляд ради повторно.

3.9.5. Бюджет сільської ради на наступний бюджетний період затверджується рішенням ради не пізніш як у двотижневий термін після офіційного опублікування закону України про Державний бюджет України.

         Рішення про бюджет сільської ради  оприлюднюється не пізніше десяти днів  з дня його прийняття.

3.9.6. Протягом року до бюджету сільської ради можуть бути внесені зміни і доповнення.

         Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення про внесення змін до бюджету сільської ради повинні містити:

1) подання виконавчого комітету сільської ради;

2) довідку про погодження (аркуш погодження) проекту рішення;

3) офіційний висновок виконавчого комітету щодо перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету сільської ради .

Зміни і доповнення до бюджету сільської ради розглядаються постійними комісіями ради, до компетенції яких належить відповідна галузь, узагальнюються постійною комісією з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування, бюджету та фінансів і вносяться на розгляд депутатів ради.

3.9.7. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідного рішення про бюджет сільської ради, витрати з бюджету сільської ради  здійснюються лише на цілі, що визначені в рішенні про бюджет сільської ради на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період. До прийняття рішення про бюджет  сільської ради на поточний бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється.

3.9.8. Звітність про виконання бюджету сільської ради є місячною, квартальною, річною.

Квартальний та річний звіти про виконання бюджету сільської ради подаються до ради виконавчим комітетом у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється постійною комісією ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування, бюджету та фінансів після чого звіт про виконання бюджету розглядається постійними комісіями та затверджується радою або приймається інше рішення з цього приводу.

Інші постійні комісії ради можуть розглядати виконання бюджету відповідно до їх компетенції.

На пленарному засіданні ради та засіданнях постійних комісій ради хід виконання бюджету може розглядатись за необхідністю.

3.9.9. Інформація про виконання бюджету сільської ради  публікується на офіційному сайті ради, дошці оголошень  не пізніше 1 березня року, що наступає за роком звіту.

         До 20 березня  виконавчий комітет за участю постійної комісії ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету сільської ради за попередній рік у розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом зі звітом про виконання бюджету сільської ради.

 

3.10. Порядок затвердження територіальних  програм та здійснення контролю за їх виконанням

3.10.1. У разі, коли проект програми надходить для розгляду і затвердження після затвердження бюджету сільської ради на відповідний рік, фінансування програми передбачається в рішенні про бюджет сільської ради  починаючи з наступного фінансового року.

У разі, коли проект програми надходить для розгляду і затвердження не пізніше, ніж до першого квітня поточного року, питання про фінансування програми може бути розглянутим у цей же термін.

3.10.2. Як правило, першочергово проект програми розглядає профільна постійна комісія ради із залученням науковців та спеціалістів відповідної галузі для науково-технічного обґрунтування проекту програми та готує висновки щодо її доцільності, ефективності та результативності впровадження. Лише після цього направляє на затвердження дану програму  раді. У разі необхідності проект програми повертається на доопрацювання і повторно розглядається на черговому засіданні постійної комісії ради.

3.10.3. Після затвердження програми постійні комісії ради здійснюють контроль за їх виконанням. Не рідше одного разу на рік постійними комісіями ради заслуховується інформація щодо ходу виконання заходів, зазначених у програмах, та, за результатами розгляду, готуються розробникам програм рекомендації та висновки щодо  подальшої роботи по виконанню рішення ради.

 

3.11. Види та способи голосування

 

3.11.1. Рішення сільської ради приймаються відкритим  (у тому числі поіменним) або  таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

Депутат бере участь у голосуванні лише особисто і не має права подати свій голос заздалегідь або пізніше.

         3.11.2. Відкрите голосування здійснюється:

         1) поіменне, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата ради. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш як однією третиною депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. Поіменне голосування не може бути застосоване при вирішенні питань, пов’язаних з виборами та оцінкою роботи посадових осіб. Результати поіменного голосування оголошуються головуючим;

         2) шляхом підняття руки;

         3) шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку, встановленому районною радою.

3.11.3. Відкрите голосування може бути рейтинговим.

Рейтингове голосування проводиться для визначення найбільш прийнятного рішення. Рейтинговим є голосування, при якому на голосування вноситься кілька альтернативних пропозицій. При цьому прийнятою вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів “за” незалежно від співвідношення до кількості осіб, які прийняли участь у голосуванні.

Рішення про застосування рейтингового голосування приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.  З питань, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування, рішення приймаються в порядку, встановленому підпунктом 3.12.2. цього Регламенту.

3.11.4. Таємне голосування здійснюється:

у випадках, передбачених пунктами 4,16 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” депутатом ради особисто шляхом подачі бюлетеня;

на вимогу не менш як однієї третини депутатів ради;

в інших, передбачених законодавством України, випадках.

Під час застосування таємного голосування депутат ради засвідчує свій вибір шляхом проставлення позначки “V”, або іншої (за домовленістю) у бюлетені для таємного голосування напроти прийнятної для нього альтернативи.

Проведення таємного голосування забезпечує лічильна комісія.

3.11.5. Роботу лічильної комісії організовують голова та секретар лічильної комісії, які обираються на засіданні лічильної комісії.

3.11.6. Лічильна комісія встановлює форму бюлетеня для голосування, вносить до нього відомості, з яких проводиться голосування, контролює виготовлення бюлетенів, встановлює порядок голосування та інформує про нього депутатів ради, проводить голосування, здійснює підрахунок поданих голосів, оголошує результати голосування на сесії.

За наслідками проведення голосування приймається рішення ради.

Протоколи засідань лічильної комісії включаються до протоколу сесії.

Лічильна комісія розглядає звернення депутатів ради щодо порушень процедури голосування, приймає відповідне рішення і доводить його зміст депутатам на сесії до ухвали відповідного рішення радою.

3.11.7. Сільська рада може  прийняти  процедурне  рішення  щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

3.12. Порядок прийняття рішень

3.12.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

3.12.2. Рішення ради (крім процедурних) приймається на її пленарному засіданні після його обговорення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків,  передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.12.3. Рішення з процедурних питань, тобто з питань, що стосуються визначення способу розгляду питань та інших організаційних питань пленарного засідання і не потребують попередньої підготовки у постійних комісіях ради, приймаються однією третиною голосів депутатів від загального складу ради.

3.12.4. Процедурне   рішення   приймається   відкритим   поіменним голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

3.12.5. Проект рішення, який не одержав потрібної кількості голосів депутатів вважається  відхиленим як такий, що не отримав підтримки більшості голосів депутатів районної ради.

За пропозиціями депутатів рішення може бути направлене на доопрацювання, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Якщо буде відсутнє результативне голосування – головуючий оголошує про зняття даного питання з розгляду.

У разі надходження пропозицій щодо повернення до розгляду проектів рішень, які не набрали достатньої кількості голосів (переголосування) - рада може прийняти таке рішення більшістю голосів від загального складу ради.

3.12.6. Рішення ради у тижневий строк підписуються головою ради, а у разі його відсутності — секретарем сільської  ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пунктів 3.2.2., 3.2.3.

3.12.7. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даних рішень у дію.

 

3.13. Протокол

3.13.1. Протоколи  сесій підписуються особисто сільским головою Дзензелівської сільської ради, у разі його відсутності — секретарем сільської ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пунктів 3.2.2., 3.2.3.

         Ведення протоколу забезпечує та здійснює секрктар ради.

3.13.2. У протоколі засідання ради зазначається:

 • дата його проведення;
 • дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів і запрошених;
 • список депутатів, відсутніх на засіданні;
 • питання, внесені на розгляд ради;
 • прізвища головуючого і виступаючих;
 • усі пропозиції, внесені на голосування;
 • результати голосування і прийняті рішення.

3.13.3. Якщо пленарне засідання ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

3.13.4. Запис пленарного засідання ради зберігається протягом місяця.

 

 

 

 

4. ДЕПУТАТ РАДИ

 

4.1. Загальні положення

4.1.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами.

4.1.2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

4.1.3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, політичними партіями за списками яких його обрано, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4.1.4. Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, здійснюється відповідно до рішення сільської ради.

4.1.5. Депутат зобов’язаний брати участь  у  роботі  пленарних засідань ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.1.6. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.1.7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат може бути присутнім з правом дорадчого голосу на засіданнях інших органів ради, до складу яких його не обрано.

         4.1.8. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та їхніх органів, сільського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови  районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Депутатський запит, підписаний автором (авторами) із зазначенням виборчого округу, партії чи виборчого блоку партій, за списком яких обрано депутата та адреси для відповіді, вноситься голові ради. Одночасно депутат може внести один запит, звернутий не більш ніж до двох адресатів. Якщо депутатський запит не відповідає вимогам статтей 11, 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, цьому Регламенту або викладений у неетичній, образливій для адресата формі, голова ради повертає його депутату без оголошення.

Текст депутатського запиту може бути завчасно поширеним серед депутатів. Повний текст запиту або його стислий зміст оголошується головуючим на пленарному засіданні ради у відведений для цього час.

У разі надходження запитів під час пленарного засідання їх тексти оприлюднюються перед розглядом питання “Різне”.

У разі прийняття радою позитивного рішення про депутатський запит виконавчий апарат ради надсилає текст запиту відповідному органу чи посадовій особі.

4.1.9. Під час обговорення питань порядку денного депутат ради може письмово чи усно ставити депутатське запитання, звернуте до доповідачів, співдоповідачів чи головуючого на засіданні. З метою отримання роз’яснення чи додаткової інформації запитання формулюються стисло і чітко. Відповідь на запитання оголошується на пленарному засіданні ради або в індивідуальному порядку. Запитання заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

4.1.10. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатів та раду.

4.1.11. Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювати ці документи.

4.1.12. Депутати ради здійснюють зв'язок з виборцями у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) і схваленими радою.

4.1.13. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів сільської ради перед виборцями.

 

4.2. Діяльність депутата

 

4.2.1.Обов'язки депутата ради у виборчому окрузі:

1) підтримувати зв'язок з виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу сільської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, районного бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або  виборчого округу;

 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальних громад виборчого округу, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

 5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальних громад виборчого округу, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

  4.2.2. Права депутата ради у виборчому окрузі:

 1) офіційно представляти виборців свого виборчого  округу  та інтереси територіальних громад округу в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

 3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими підпунктом 1 пункту 4.2.2. цього Регламенту, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

 4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою;

 5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених підпунктом 1 пункту 4.2.2. цього Регламенту, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

4.2.3. При здійсненні депутатських повноважень депутат ради має  право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

4.2.4. Депутат ради є відповідальним перед виборцями. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

Депутат ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у порядку, встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

 4.2.5. Обов'язки депутата сільської ради у раді та її органах:

 1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

 2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

 3) виконувати доручення ради, її органів, сільського голови; інформувати їх про виконання доручень.

 

4.2.6. Права депутата сільської ради у раді та її органах:

  1) обирати і бути обраним до органів ради;

  2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

  3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

  4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

  5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

  6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

  7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

  8) порушувати питання про розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

  9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

 10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

  11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

  12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

  13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

  14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

  15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

 

4.3. Депутатське звернення

4.3.1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

4.3.2. Депутат ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

4.3.3. Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він може внести депутатський запит.

 

4.4. Депутатський запит і депутатське запитання

4.4.1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

4.4.2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

4.4.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4.4.4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рішення ради може містити зобов'язання відповідного органу подати у встановлений строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради, встановлювати строк для підготовки офіційної письмової відповіді на депутатський запит.

4.4.5. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведене обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи можуть бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

4.5. Основні гарантії депутатської діяльності

4.5.1. Ніхто не може обмежити повноваження депутата ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією України та законами України.

4.5.2. Рада та її органи сприяють депутатам ради в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами законодавства, досвіду роботи рад.

4.5.3. Виконавчий апарат забезпечує депутатів ради офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надає можливість депутатам ознайомитись з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями районної державної адміністрації, актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.

4.5.4. Прокурор, який  порушив  кримінальну справу стосовно депутата ради та суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата ради у  вигляді підписки  про  невиїзд  або  взяття під варту, повідомляють про це раду не пізніше наступного робочого дня з дня порушення кримінальної справи та з дня застосування запобіжного заходу.

 

4.6. Відкликання депутата ради

4.6.1. Підставами для відкликання виборцями депутата ради можуть бути:

1) порушення депутатом положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

3) невідповідність практичної діяльності депутата ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.

Рішення ради з пропозицією про відкликання депутата з підстав, перелічених в абзаці 1, направляється до сільської виборчої комісії у триденний строк з дня прийняття рішення.

Питання про відкликання депутата ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому законом, у будь-який час.

4.6.2. Депутат ради обов'язково бере участь у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його відкликання, крім випадків, передбачених законом.

Депутат ради має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її органів. У встановленому законодавством порядку депутат ради може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.

Депутат ради має право звернутись до ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.

 

5. ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

 

Депутат ради як представник інтересів виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад чи виборців свого виборчого округу;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися    у    своїй    діяльності   та   поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

 

6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

6.1. Постійні  комісії  ради  є органами ради,  що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії ради обираються за поданням голови ради з числа депутатів у складі голови і 4 членів комісії (постійна комісія сільської ради з питань  планування, бюджету та фінансів)  та голови і 3 членів комісії (постійна комісію сільської ради з питань  соціально - культурного розвитку,   екології  та раціонального  природокористування, постійна комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, правопорядку  та боротьби зі злочинністю)  на строк повноважень ради.

Персональний склад постійних комісій ради визначається з урахуванням думки депутатської фракції та кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях ради на громадських засадах.

Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

6.2. Голосування щодо обрання депутатів до складу постійних комісій  ради здійснюється за їх списками без обговорення.

Рішення щодо обрання постійних комісій ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

6.3. Заступник голови та секретар постійної комісії ради обираються на засіданні комісії за поданням голови комісії і вважаються обраними, якщо за їх обрання подано більшість голосів членів комісії від її загального складу, якщо радою не встановлений інший порядок обрання.

6.4. Голова постійної комісії ради скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

аступник голови постійної комісії ради виконує функції голови постійної комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень.

Секретар постійної комісії ради веде протокол засідання, здійснює діловодство та інформаційне забезпечення роботи членів комісії.

Секретар постійної комісії ради виконує функції голови комісії у разі відсутності голови та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків.

6.5. Положення про постійні комісії ради затверджується не пізніш як на другій сесії ради.

У разі необхідності на наступних сесіях ради можуть ліквідовуватись та реорганізовуватись раніше створені постійні комісії ради, утворюватись нові, вноситись зміни до Положення про постійні комісії ради, а також кількісного та персонального складу постійних комісій.

6.6. Постійні комісії ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

         6.7. Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

6.8. Основною формою роботи постійної комісії ради є її засідання.

Засідання постійної комісії ради скликається головою комісії в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

6.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації, які приймаються у формі рішень на засіданні комісії, або спільному засіданні декількох комісій. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Рішення постійної комісії ради підписує голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії або секретар комісії.

Протокол засідання постійної комісії ради підписують голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії та секретар комісії у тижневий строк після засідання комісії.

6.10. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям ради у встановлений ними строк.

6.11. У засіданні постійної комісії ради можуть брати участь представники державних органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії ради.

6.12. Депутат - член постійної комісії ради має право ухвального голосу з усіх питань, що належать до відання комісії. Він має право вносити пропозиції з питань, які розглядаються комісією, брати участь в їх підготовці та обговоренні, брати участь у засіданні інших постійних комісій ради.

6.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій  ради, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради, голови ради,  розглядатись комісіями спільно.

Рекомендації або висновки, які прийняті постійними комісіями ради на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

6.14. Спільні засідання постійних комісій ради веде голова ради, його заступник, голова постійної комісії, якому доручено проведення спільного засідання, голова постійної комісії ради, за ініціативою якої проводиться спільне засідання, або депутат ради, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання постійних комісій ради веде секретар засідання, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

Спільне засідання постійних комісій ради правомочне, якщо в його роботі бере участь більшість депутатів від загального складу кожної постійної комісії  ради, які проводять спільне засідання.

Інші процедурні питання ведення спільного засідання вирішуються у порядку, передбаченому підпунктом 3.12.3 цього Регламенту, з особливостями щодо загального складу комісій, які беруть участь у спільному засіданні.

6.15. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

6.16. У порядку здійснення контролю за виконанням рішень ради постійна комісія ради має право заслуховувати інформації відповідних органів та посадових осіб про хід їх виконання, а також вживати інших заходів у межах повноважень, що передбачені законодавством України про місцеве самоврядування, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

 

7. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

7.1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються нею на відповідний термін за поданням  сільського голови з числа депутатів у складі голови і членів комісії, для здійснення контролю за конкретно визначеним радою питанням або рішенням з питання, яке належить до відання ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

7.3. Роботу тимчасової контрольної комісії ради організовує її голова.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться в міру потреби і, як правило, закритими.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу.

7.4. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, залучені до участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не  повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

7.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради.

 

8. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ

 

8.1. Загальні положення

8.1.1. Депутати ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи, фракції.

8.1.2. Депутатські групи, фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, релігійних інтересів.

         Принципи функціонування депутатської групи, фракції не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.1.3. Сільський голова, секретар сільської ради  не можуть входити до складу жодної депутатської групи, фракції.

8.1.4. Порядок роботи депутатської групи, фракції, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються самою депутатською групою, фракцією.

8.1.5. Кожна депутатська група, фракція реєструється.

Підставою для реєстрації депутатської групи, фракції є надходження на ім'я голови ради письмового подання особи, яка очолює депутатську групу, фракцію, про створення депутатської групи, фракції, до якого додається підписане депутатами цієї групи, фракції повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів групи, фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію.

8.1.6. Реєстрація здійснюється шляхом оприлюднення сільським головою на пленарному засіданні документів, зазначених у пункті 8.1.5. Регламенту.

8.1.7. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради.

Інформація про зміни у складі депутатських груп, фракцій оголошуються головуючим на сесії ради.

8.1.8. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється, а її реєстрація скасовується після оголошення головою ради на пленарному засіданні ради письмової заяви, підписаної більшістю складу депутатської групи, фракції або уповноваженою особою із зазначенням підстав припинення діяльності депутатської групи, фракції.

8.1.9. Депутатська група, фракція має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного пленарного засідання.

8.1.10. Депутатська група, фракція не може виступати від імені ради.

8.1.11. Для координації дій депутатських груп, фракцій вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

Узгоджувальна рада збирається на свої засідання за власною ініціативою або за пропозицією голови ради або у разі необхідності  - за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

8.1.12. Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

8.1.13. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;                                              

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

8.2. Депутатські групи

8.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватись у депутатські групи за умови, що до їх складу входить не менш як п'ять депутатів.

Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

8.2.2.Принципи функціонування депутатської групи не можуть суперечити засадам депутатської діяльності.

8.2.3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати сільської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

8.2.4 Депутатські групи можуть утворюватись на визначений ними період, але не більш як на строк повноважень ради.

8.2.5. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж, передбачено абзацом 1 підпункту 8.2.1. цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

8.2.6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

8.3. Депутатські фракції

8.3.1. Депутатські  фракції  сільської ради формуються на партійній основі.

8.3.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

8.3.3. Депутат ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

8.3.4. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються підпунктом 8.1. Регламенту.

 

9. ГОЛОВА РАДИ,

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

10.1.Повноваження сільського голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської ради, обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10.2. Сільський голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження сільського голови визначені законодавством України про місцеве самоврядування та цим Регламентом.

10.3 Повноваження  сільського голови вважаються  достроково  припиненими у разі:    

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради  про
складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення  ним  вимог  щодо  обмеження   сумісності   його
діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним,  безвісно  відсутнім  або
оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

       Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені,  якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

      Повноваження  сільського голови за наявності  підстав,  передбачених  частиною  другою  статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або  за  рішенням  відповідної  ради,  прийнятим  шляхом  таємного голосування  не  менш  як  двома  третинами  голосів депутатів від загального  складу  ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо  дострокового  припинення  повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

       Рішення   про   проведення   місцевого   референдуму  щодо дострокового   припинення   повноважень   сільського  голови приймається сільською радою як за власною ініціативою,  так і на вимогу не менш як однієї десятої частини  громадян,  що проживають на відповідній території і мають право голосу.

       За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи  дій сільського голови  незаконними,  висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна  Рада  України  може призначити  позачергові  вибори  сільського
голови. Питання   про   призначення   Верховною   Радою    України
позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною  сільською радою. 
       Порядок  проведення   позачергових   виборів   сільського голови визначається законом про вибори.

         Повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав,  зазначених у частині першій цієї статті,  -  з дня  прийняття відповідною радою рішення,  яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав,  зазначених у частині другій цієї статті,  -  з дня  прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку,  передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту  вступу  на  цю  посаду іншої особи,  обраної на наступних виборах.

10.4. Секретар сільської  ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування за пропозицією сільського  голови і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому п.5 ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Пропозиція щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 

1) на  день  проведення  першої  сесії  сільської ради, обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори  відповідно сільського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану сільським головою;

3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень   сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час  вакантності  посади  сільського голови  у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

     У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної  ради  згідно  з  пунктом  2  цієї  частини,  наступну  пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить сільський голова.

10.5. У випадках, передбачених п.5 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідна особа звільняється з посади секретаря сільської ради з дня припинення її повноважень.

10.6. Секретар сільської ради здійснює повноваження сільського голови ради, у випадку передбаченого частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Виступаючі в обговоренні мають право на агітацію “за” будь-якого кандидата, який бере участь у виборах, у межах, визначених правилами депутатської етики.

На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для сільського голови.

10.7. Кандидати на посаду секретаря сільської  ради виступають з програмними заявами, тривалість якої не повинна перевищувати 10 хвилин.

Для відповідей на запитання кандидатам на посаду секретаря сільської ради надається до 10 хвилин.

У разі необхідності і на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради проводиться обговорення запропонованих  кандидатур.

У випадку проведення обговорення кандидатури його тривалість не повинна перевищувати 20 хвилин, а виступ – до 3 хвилин з наданням права виступу від кожної політичної партії, блоку.

10.8. Голосування проводиться у порядку, визначеному пунктом 3.11.5. цього Регламенту.

10.9. Кандидат на посаду секретаря сільської ради вважається обраними, якщо за них проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

У випадку, коли кандидат (кандидати) не отримав (не отримали) необхідної кількості голосів, сільський голова має право на представлення іншої кандидатури (інших кандидатур), у тому числі і запропонованого раніше кандидата (кандидатів). Голосування може відбуватися і на наступному пленарному засіданні (на наступній сесії).

10.10. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або сільського голови.

         Повноваження  секретаря сільської  ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень секретаря сільської ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

     Зазначені повноваження секретаря сільської ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

         Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або сільським головою. У цих випадках особа звільняється з посади секретаря сільської ради з дня припинення її повноважень.

 

 

11. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 

11.1. Виконавчий апарат ради сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

11.2. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням сільського голови.

           11.3. Виконавчий апарат ради очолює сільський голова.

 

 

12. КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ РАДИ

 

12.1. Рада здійснює контроль відповідно до повноважень, встановлених законодавством, та контроль за виконанням рішень ради.

12.2. Рада не рідше одного разу на рік заслуховує звіт сільського голови про його діяльність.

12.3. Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій ради. Необхідність розгляду звіту постійної комісії визначається радою.

12.4. Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради.

Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

12.5. Рада заслуховує щорічні звіти виконавчого комітету з питань  виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

12.6. Рада безпосередньо або через створені нею постійні та інші комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності до вимог  законодавства про місцеве самоврядування та цього Регламенту.

Контролю підлягають рішення, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Встановлювані у рішенні завдання повинні бути доцільними,  спрямованими на досягнення в найкоротший строк очікуваних чи фактичних результатів економними та ефективними методами.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування ради про хід виконання рішення.

12.7. Контроль за виконанням рішень ради організує сільський голова. Контроль за ходом виконання рішень ради здійснюється шляхом:

 • аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання рішення в цілому або окремих встановлених ними завдань;
 • систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
 • розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях постійних комісій ради з виконання прийнятих рішень.

Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного сесії.

12.8. Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії ради з питань, які належать до відання кожної комісії.

Після набрання чинності рішення передаються до відповідної постійної комісії ради. Постійна комісія ради на засіданні розглядає питання про хід виконання рішень та інформує сільського голову або секретаря сільської  ради.

Виконані рішення знімаються з контролю розпорядженням сільського голови з наступним його затвердженням на сесії.

 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКОЇ    СІЛЬСЬКОЇ    РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20141  с.Дзензелівка Маньківського району Черкаської області, вул. Центральна 5,

тел.(04748)34-2-31; E-mail: dzensilrada@ukr.net

=============================================================

        

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

с.Дзензелівка

 

03 грудня 2015 року                                                                           №  -15

 

Про Положення про виконавчий комітет

Дзензелівської сільської ради.

 

                        Відповідно до статті 51, 52, 53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Дзензелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

               1.Положення про виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради затвердити (додається).

 

 

 

 

Сільський голова:                    Ю.А.Мороз

 

 

                                                                                        Затверджено

                                                                рішенням другої сесії сьомого скликання

                                                                Дзензелівської сільської ради

ПРОЕКТ

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ДЗЕНЗЕЛІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1.Загальні положення

1.Виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради (далі виконком) є виконавчим органом сільської ради.

2.Виконком у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, районної і сільської рад, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій в межах делегованих повноважень та іншими нормативно – правовими актами.

3.Виконком утворюється сільською радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

4.Кількісний склад виконкому визначається сільською радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського голови.

5.Виконком утворюється у складі сільського голови та  інших осіб. До складу виконкому за посадою входить також секретар сільської ради. Депутати сільської ради, крім секретаря ради, не можуть бути членами виконкому.

6.Очолює виконком сільський голова. За рішенням ради функції керуючого справами виконкому може здійснювати секретар сільської ради.

7.Члени виконкому здійснюють повноваження без відриву від основного місця роботи.

8.Виконком є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади  - також підконтрольним районній державній адміністрації та іншим місцевим органам виконавчої влади.

9.Структура виконкому, гранична чисельність його апарату затверджується за пропозицією сільського голови сільською радою.

10.Штатний розпис апарату виконкому затверджується у встановленому порядку сільським головою.

11.Виконком має штамп із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ІІ.Повноваження виконкому

12.Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання виконавчих органів ради.

13.Виконком :

- попередньо розглядає проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, бюджету місцевого самоврядування, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради;

- координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Дзензелівської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх працівників.

ІІІ.Організація роботи виконкому

14.Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликається сільським головою і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому. Засідання виконкому відбувається щомісячно, як правило в третю середу місяця.

15.Процедурні питання роботи виконкому регулюються по можливості і аналогічно подібним питанням, встановленим Регламентом сільської ради для ради. Засідання виконкому протоколюються за аналогією ведення протоколу засідання ради.

16.Депутати сільської ради, працівники апарату виконкому мають право брати участь у засіданнях виконкому з дорадчим голосом.

17.Сільський голова як керівник виконкому :

- організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;

- підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;

- представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження виконкому;

- укладає від імені виконкому договори відповідно до законодавства.

18.Секретар  виконкому :

- планує роботу виконкому;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, візує підготовлені на підпис рішення виконкому та підписує додатки до них;

- доводить рішення виконкому до виконавців, юридичних осіб, громадян і контролює їх виконання;

- несе відповідальність за організацією і стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи;

- вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадського стану відповідно до законодавства;

- веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території села;

- виконує інші доручення сільського голови та виконкому.

ІV.Рішення виконкому

21.Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписується сільським головою.

22.У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

23.Рішення виконкому з питань, віднесених Законом до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

24.Рішення виконкому доводяться до відома населення.